Bosund Båt-, Fiske- och Jaktmuseum är ett lokalhistoriskt, maritimt museum i Larsmo, Österbotten.

Museets syfte är att bevara gamla träbåtar, fiskeredskap och andra maritima föremål som anknyter till det maritima kulturarvet.

Museet påbörjade sin verksamhet redan 1992.

1995 invigdes en utställningshall och en förening var bildad.

OBS! HEMSIDAN ÄR UNDER ARBETE !