Hitta hit

 • Besöksadress:
  Ahlövägen 43, 68555 Larsmo
 • Postadress:
  Joel Svenlin, ordf.
  Båtvägen 1A 2
  68555 Bosund
 • Fakturering:
  Jaana Lindholm, kassör
  Byvägen 180
  68555 Bosund

Du hittar enkelt till oss:

Kör längsmed väg 749 som går genom Larsmo (mellan J:stad och Karleby)

Sväng in till Bosund (en träbåt med text ”Välkommen till Bosund” står vid infarten till byn)

Kör längsmed Byvägen till vägens ände. Du kommer då till fiskmottagningsstationen.

Kör ner till vänster från stationen och du kommer till museiområdet!


KARTA FINNS LÄNGRE NER PÅ SIDAN!
Ahlövägen 43, 68555 Larsmo

Sväng in på byvägen där träbåten hälsar välkommen intill väg 749.