Hitta hit

Adress:
Ahlövägen 43, 68555 Larsmo

Postadress:
Skolhusgatan 59-61 C31 65100 Vasa

Du hittar enkelt till oss:

Kör längsmed väg 749 som går genom Larsmo (mellan J:stad och Karleby)

Sväng in till Bosund (en träbåt med text ”Välkommen till Bosund” står vid infarten till byn)

Kör längsmed Byvägen till vägens ände. Du kommer då till fiskmottagningsstationen.

Kör ner till vänster från stationen och du kommer till museiområdet!


KARTA FINNS LÄNGRE NER PÅ SIDAN!
Ahlövägen 43, 68555 Larsmo

Sväng in på byvägen där träbåten hälsar välkommen intill väg 749.