Hitta hit

  • Besöksadress:
    Ahlövägen 45, 68555 Larsmo

Du hittar enkelt till oss:

Kör längsmed väg 749 som går genom Larsmo (mellan J:stad och Karleby)

Sväng in till Bosund byvägen (en träbåt med text ”Välkommen till Bosund” står vid infarten till byn)

Kör längsmed Byvägen till vägens ände. Du kommer då till fiskmottagningsstationen.

Kör ner till vänster från stationen och du kommer till museiområdet!

Sväng in på byvägen där träbåten hälsar välkommen intill väg 749.

%d bloggare gillar detta: