Välkommen!

Bosund Båt-, Fiske- och Jaktmuseum r.f. är en förening vars syfte är att samla in, bevara och förevisa traditionella allmogebåtar, fiskeutrustning, jaktredskap och andra maritima föremål som hör till det österbottniska kulturarvet.

Föreningen upprätthåller ett stort museiområde med flertal byggnader, såsom båthus, sjöbodar, skäristuga och inte minst en större utställningshall.

Föreningen deltar också i olika projekt. För tillfället byggs en traditionell skötbåt i syfte att dokumentera processen.

Strategi

En kort beskrivning av ditt företag och de tjänster du erbjuder.

Fokus

En kort beskrivning av ditt företag och de tjänster du erbjuder.


Vi tar och bygger något tillsammans.