Museets historia

Bosund by i Larsmo kommun har en gammal skepps- och båtbyggnadstradition. Befolkningen på öarna har livnärt sig fiske, säljakt och båtbyggeri. Det sägs att förr byggdes träbåtar i var och varannan gård i Bosund by. Idag är regionen världskänd för sina båtvarv och lyxyachter.

Bosund Båt-, Fiske och Jaktmuseum r.f. grundades 1995, några år efter att byborna tillverkade en klinkbyggd kyrkbåt till Larsmo kyrkas 200 – årsjubileum. Man insåg i samband med projektet att man håller på att mista ett kulturarv. Intresse fanns för att grunda ett museum. Ett stort antal båtar donerades och man uppförde en stor utställningshall invid en gammal farled och flyttade till området gamla sjöbodar och båthus.

I museets samlingar finns 55 klinkbyggda träbåtar från olika delar av Österbotten, Finland. Båttyperna är traditionella allmogebåtar såsom fiskebåtar, fritidsbåtar, säljaktsbåtar och roddbåtar.

Utöver dessa finns gamla båtmotorer, fiskeredskap och säljaktsutrustning.

Föreningen samlar fortsättningsvis på historiska maritima föremål, restaurerar träbåtar, ordnar temakvällar och ordnar evenemang.

%d bloggare gillar detta: