Välkommen!

VÄLKOMMEN TILL MUSEET VID HAVET!

Bosund Båt-, Fiske- och Jaktmuseum r.f. är en förening vars syfte är att samla in, bevara och förevisa traditionella allmogebåtar, fiskeutrustning, jaktredskap och andra maritima föremål som hör till det österbottniska kulturarvet.

Föreningen upprätthåller ett stort museiområde med flertal byggnader, såsom båthus, sjöbodar, skäristuga och inte minst en större utställningshall.

Föreningen deltar också i olika projekt. För tillfället byggs en traditionell skötbåt i syfte att dokumentera processen.

Besök Bosund båt-, fiske- och jaktmuseum!

En omfattande båtsamling

Museet är ett av Finlands största museer för traditionella allmogebåtar med 60 unika träbåtar i samlingen. De flesta från mitten av 1900 talet.

Maritima föremål

På museet förevisas även båtmotorer, fiskeredskap, säljaktsutrustning och vrakfynd samt andra lokalhistoriska maritima föremål.

Ett lyft för klinkbåtstraditionen


Youtube klipp från ett talkotillfälle

Kontakta oss

Tag kontakt om Ni vill komma på besök eller hyra våra utrymmen