Månadens bild: April 2020

På bilden syns Birger Sundvik stående i en stor öppen fiskebåt tillverkad av Alarik Nyfelt. Han, tillsammans med ett par andra fiskare, hjälper till att ta upp bröderna Bäckströms ryssja i Öja. Yxpila gloppet syns i bakgrunden på fotot.

Ryssjan i sig var speciell. Den saknade ”jolor” och var en ”öppen ryssja” som Birger själv kallade den. På fotot syns också en lyftanordning. Med den så sänkte man ner ”korgen” med hjälp av en tyngd i dess botten för att sedan lyfta upp korgen igen och få upp fångsten. Birger minns att det kom rikligt med fisk den gången.

Ett värdefullt foto som finns bevarat för eftervärlden och kan även ses på båtmuseet.

Joel Svenlin, 03.04.2020.

Nordiska klinkbåtstraditionen

NU HAR ANSÖKAN INLÄMNATS FÖR ATT FÅ NORDISKA KLINKBÅTSTRADITIONEN MED I UNESCOS FÖRTECKNING PÅ IMMATERIELLA KULTURARV!

BOSUND BÅT-, FISKE OCH JAKTMUSEUM RF. ÄR ÄVEN MED OCH STÖDER DENNA ANSÖKAN.

Läs mer på: https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/…/Byggande_av_klin…

https://kysten.no/nyheter/2020/unesco-nominasjon-overlevert-i-paris

Årsmötet

Karl-Johan Fagerudd föreläser om vinterkriget.

Måndagen den 2 mars höll föreningen årsmöte på museet.
Årsmöteshandlingarna tog ca en halv timme och inga större beslut togs. Medlemsavgiften blir 20 euro som tidigare.

Gösta Brännbacka valde att stiga av från styrelsearbetet och Ralf Brännbacka ersätter Gösta.

Styrelsen för 2020 består således av följande personer:
Joel Svenlin, ordf.
Björn Nyfelt
Torvald Svenlin
Alf Nyfelt
Ingvar Svenlin
Jan-Erik Nyfelt
Ralf Brännbacka

Gösta Brännbacka avtackas efter en lång och aktiv tid i styrelsen av Joel och Hannes.

Efter årsmötet höll lokalhistorikern Karl-Johan Fagerudd en intressant och samtidigt en berörande föreläsning kring vinterkriget och tragedin i Summa. Närmare femtio personer dök upp till tillfället!

Bästa bybor och övriga – Ett träbåtsbygge?

Bosund båt-, fiske- och jaktmuseum r.f. har tillsammans med KulturÖsterbotten ansökt om pengar för ett träbåtsbygge!

Strax före jul kom beskedet att 10 000 euro har blivit beviljat från Museiverket och pengar har också ansökts från annat håll där vi ännu väntar på besked.

Som alla vet har Bosund by präglats av en stark båtbyggnadskultur. Vi har dock konstaterat att hantverket med att bygga klinkbåtar i trä, håller på att dö ut i vår by. Efter några år kanske det inte finns någon träbåtsbyggare kvar?

Med detta som bakgrund har föreningen sökt pengar till ett träbåtsprojekt. Tanken är också att projektet skulle dokumenteras. Förslagsvis skulle vi bygga en traditionell skötbåt!

En hel del pengar finns och nu är det bara intresset som saknas. Att bygga en träbåt är krävande på många sätt och tidsdrygt, men givetvis lärorikt och givande på samma gång.

Med detta inlägg vill vi nu fråga bybor och övriga om det finns intresse att vara med att förverkliga detta. Det finns redan en handfull intresserade och det behövs några till. Tanken är att projektet skulle börja till hösten och pågå under 2021.

För att ännu förtydliga: det finns inget beslut ännu utan vi undersöker hur stort intresset är för ett sådant projekt!!!

Projektet är en unik möjlighet som möjligtvis inte går att förverkliga om några år.

Tryck på länken nedan för att svara på frågorna!

Styrelsen

https://forms.gle/UrmmYGhr3rJcuJ1UA

Foto: från Bosund kyrkbåtsbygge 1986-1987

Äntligen en kokvrå

Äntligen har vi en kokvrå i vårt varma utställningsrum! ☕Duktiga talkojobbare monterade ihop köket nu i veckan och dessutom blev det julstädat!

Nya köket

Du vet väl om….
Att utställningsrummet går att hyra förmånligt för mindre kalas, föreningsmöten och dyl. Duger också för föreläsningar (videokanon går att ordna). Mysigt ställe!
Tag kontakt, tel. 050 572 7510

Utställningsrummet rymmer upp till 35-40 personer!